Oversikt

Møter

TittelStedFraTil
Møte i utvidet ledergruppe ISM 9.juni 2022 Digitalt, på zoom 09.06.2022 09.06.2022
Møte i utvidet ledergruppe 7.desember 2021 Digitalt på Teams 07.12.2021 07.12.2021
Utvidet ledermøte ISM 28.09.2021 Qulity hotell Augustin 28.09.2021 28.09.2021
Møte 2/21 - 18.05.2021 Teams 18.05.2021 18.05.2021
Møte 1/21 - 16.02.2021 Teams 16.02.2021 16.02.2021
Utvidet ledermøte ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie Teams 01.12.2020 01.12.2020
Utvidet ledermøte ved Institutt fr samfunnsmedisin og sykepleie ØHM11 13.02.2020 13.02.2020
Utvidet ledermøte 27.11.2019 Øya MTFS del 1 3. etasje MTM32 (220_2_302) 27.11.2019 27.11.2019
Utvidet ledermøte ved ISM ØHM11, Håkon Jarlsgate 11 11.06.2019 11.06.2019
Utvidet ledermøte ISM Øya helsehus 1. etasje Møterom ØHM11 (280_153_01_019) 25.03.2019 25.03.2019
Utvidet ledermøte ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie Øya helsehus 1. etasje Møterom ØHM11 (280_153_01_019) 10.12.2018 10.12.2018
Utvidet ledermøte ved ISM ISM- møterom ØHM11, 1. etasje Håkon Jarlsgate 11. 24.09.2018 24.09.2018
Utvidet ledermøte ISM Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Øya helsehus, ØHM11, møterom 1. etasje 20.02.2018 20.02.2018
Utvidet ledermøte ved ISM Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, ØHM11 (ISM 1. etasjen) 19.12.2017 19.12.2017

Mandat

Utvidet ledergruppe er et rådgivende organ for instituttleder og skal behandle følgende saker: 

  • Strategi og handlingsplaner
  • Strategiske bemanningsplaner
  • Budsjett- og hovedfordeling
  • Forskningssatsinger og –profil
  • Emneportefølje og studieprogram
  • Økonomirapportering
  • Intern organisering
  • Saker av prinsipiell betydning

Utvidet ledergruppe har normalt to møter i semesteret. 

Medlemmer