Oversikt

Møter

TittelStedFraTil
Utdanningsutvalget ØK Teams 18.06.2024 18.06.2024
Utdanningsutvalget ØK Teams 24.05.2024 24.05.2024
Utdanningsutvalget ØK Teams 02.05.2024 02.05.2024
Utdanningsutvalget ØK Teams 09.04.2024 09.04.2024
Utdanningsutvalget ØK Teams 12.03.2024 12.03.2024
Utdanningsutvalget ØK Teams 16.02.2024 16.02.2024
Utdanningsutvalget ØK Teams 30.01.2024 30.01.2024
Utdanningsutvalget ØK Teams 05.12.2023 05.12.2023
Utdanningsutvalget ØK Hotell Prinsen, Trondheim 09.11.2023 09.11.2023
Studieprogramledersamling, inkl. utdanningsutvalg ØK Hotell Prinsen, Trondheim 09.11.2023 09.11.2023
Utdanningsutvalget ØK Teams 30.10.2023 30.10.2023
Ekstraordinært UU ØK - AVLYST Digitalt 16.10.2023 16.10.2023
Utdanningsutvalget ØK Teams 26.09.2023 26.09.2023
Utdanningsutvalget ØK Teams 01.09.2023 01.09.2023
Utdanningsutvalget ØK Teams 14.06.2023 14.06.2023
Utdanningsutvalget ØK Teams 25.05.2023 25.05.2023
Utdanningsutvalget ØK Teams 25.04.2023 25.04.2023
Utdanningsutvalget ØK Teams 30.03.2023 30.03.2023
Utdanningsutvalget ØK Teams 10.03.2023 10.03.2023
Utdanningsutvalget ØK Teams 10.02.2023 10.02.2023
Utdanningsutvalget ØK Teams 20.01.2023 20.01.2023
Utdanningsutvalget ØK Teams 15.12.2022 15.12.2022
Utdanningsutvalget ØK Teams 18.11.2022 18.11.2022
Utdanningsutvalget ØK, inkl. studieprogramledersamling Royal Garden 26.10.2022 26.10.2022
Utdanningsutvalget ØK Teams 30.09.2022 30.09.2022
Utdaningsutvalget ØK Teams 01.09.2022 01.09.2022
Utdanningsutvalget - Fakultet for økonomi 15.06.2022 15.06.2022
Utdanningsutvalget - Fakultet for økonomi, inkl møte med studieprogramledelsen Teams - digitalt møte 24.05.2022 24.05.2022
Utdanningsutvalget - Fakultet for økonomi Teams - digitalt møte 28.04.2022 28.04.2022
Utdanningsutvalget - Fakultet for økonomi Teams - digitalt møte 22.03.2022 22.03.2022
Utdanningsutvalget - Fakultet for økonomi Teams - digitalt møte 01.03.2022 01.03.2022
Utdanningsutvalget - Fakultet for økonomi Teams - digitalt møte 01.02.2022 01.02.2022
Utdanningsutvalget - Fakultet for økonomi Teams- digitalt møte 11.01.2022 11.01.2022
Utdanningsutvalget - Fakultet for økonomi Teams - digitalt møte 14.12.2021 14.12.2021
Utdanningsutvalget - Fakultet for økonomi Teams - ved behov 03.12.2021 03.12.2021
Utdanningsutvalget - Fakultet for økonomi Teams 11.11.2021 11.11.2021
Utdanningsutvalget - Fakultet for økonomi Trondheim - M52 - Adolf Øienbygget 21.10.2021 21.10.2021
Utdanningsutvalget - Fakultet for økonomi Teams 23.09.2021 23.09.2021
Utdanningsutvalget ØK Teams 02.09.2021 02.09.2021
Utdanningsutvalget ØK Digitalt 15.06.2021 15.06.2021
Utdanningsutvalget ØK - Ekstraordinært møte Digitalt 04.06.2021 04.06.2021
Utdanningsutvalget ØK Digitalt 18.05.2021 18.05.2021
Utdanningsutvalget ØK - Ekstraordinært møte Digitalt 07.05.2021 07.05.2021
Utdanningsutvalget ØK Digitalt 20.04.2021 20.04.2021
Utdanningsutvalget ØK Digitalt 23.03.2021 23.03.2021
Utdanningsutvalget ØK Digitalt 02.03.2021 02.03.2021
Utdanningsutvalget ØK Digitalt 04.02.2021 04.02.2021
Utdanningsutvalget ØK Digitalt 19.01.2021 19.01.2021
Utdanningsutvalget ØK Fakultetsadministrasjonen M-52 15.12.2020 15.12.2020
Utdanningsutvalget ØK Teams, lenke i kalenderen 10.11.2020 10.11.2020
Utdanningsutvalget ØK Teams 13.10.2020 13.10.2020
Utdanningsutvalget ØK Fakultetsadministrasjonen M-52 11.09.2020 11.09.2020
Utdanningsutvalget ØK, ekstraordinært møte Avlyst grunnet mangel på saker 04.08.2020 04.08.2020
Utdanningsutvalget ØK Fakultetsadministrasjonen M-52 26.05.2020 26.05.2020
Utdanningsutvalget ØK Fakultetsadministrasjonen M-52 21.04.2020 21.04.2020
Utdanningsutvalget ØK Faklultetsadministrasjonen M-51/52 18.02.2020 18.02.2020
Utdanningsutvalget - ØK Gløshaugen Handelshøyskolen 5. etasje Møterom ELG-M52 (380_5043) 17.12.2019 17.12.2019
Utdanningsutvalget - ØK Gløshaugen Handelshøyskolen 5. etasje Møterom ELG-M52 (380_5043) 05.11.2019 05.11.2019
Utdanningsutvalget - ØK Gløshaugen Handelshøyskolen 5. etasje Møterom ELG-M52 (380_5043) 15.10.2019 15.10.2019
Utdanningsutvalget ØK Gløshaugen Handelshøyskolen 5. etasje Møterom ELG-M52 (380_5043) 10.09.2019 10.09.2019
UTdanningsutvalget ØK Gløshaugen Handelshøyskolen 4. etasje M43 (380_4067) 18.06.2019 18.06.2019
Utdanningsutvalget ØK Gløshaugen Handelshøyskolen 5. etasje Møterom ELG-M52 (380_5043) 14.05.2019 14.05.2019
Utdanningsutvalget ØK - AVLYST Gløshaugen Handelshøyskolen 4. etasje M43 (380_4067) 30.04.2019 30.04.2019
Utdanningsutvalget ØK 5. etg. Klæbuveien 72 12.03.2019 12.03.2019
Utdanningsutvalg ØK Gløshaugen Handelshøyskolen 4. etasje M43 (380_4067) 29.01.2019 29.01.2019
Utdanningsutvalget - ØK NTNU, Handelshøyskolen M-43 04.12.2018 04.12.2018
Utdanningsutvalget - ØK - AVLYST NTNU, Handelshøyskolen M-43 13.11.2018 13.11.2018
Utdanningsutvalget ØK NTNU, Handelshøyskolen M-43 09.10.2018 09.10.2018
Utdanningsutvalget - ØK NTNU, Handelshøyskolen M-43 11.09.2018 11.09.2018

Mandat

Mandat

For å bidra til en god forvaltning av Fakultet for økonomis samlede utdanningsportefølje, herunder å styrke samarbeid og faglig integrasjon innen utdanning, etableres et felles utdanningsutvalg mellom alle instituttene under Fakultet for økonomi.

ØK sitt utdanningsutvalg (UU-ØK) skal ha et overordnet ansvar for oppfølging av utdanningsaktiviteten som foregår i samarbeid mellom alle instituttene ved ØK.

 

·         UØK er et underutvalg av Dekanat- og Instituttledermøter ved Fakultet for økonomi og rapporterer til Dekan. Dekan kan be utvalget om råd i alle utdanningsrelaterte spørsmål.

·         Utvalget skal gi råd til fakultetets ledelse i saker som angår utdanning.

·         UØK har en tydelig rolle i den årlige studieporteføljeprosessen.

·         Utvalget skal bidra til å styrke utdanningssamarbeidet mellom institutt som inngår i Fakultet for økonomi. Utvalget sitt ansvarsområde omfatter den samlede utdanningsporteføljen som instituttene i ulik grad samarbeider om og er underlagt Fakultet for økonomi.

·         Utvalget har et ansvar for å følge opp det faglige integrasjonsarbeidet rettet mot hele NTNU, og å jobbe for økt samarbeid mellom andre fakultet og institutt for å utvikle NTNUs teknologiske faglige profil ved Fakultet for økonomi.

·         Utvalget skal identifisere tiltak for å realisere felles strategiske mål innen utdanning, og fremme forslag på tiltak og implementering av disse overfor Dekanat- (DKM) og Instituttledermøter (ILM).

·         UØK skal rapportere på studiekvalitet og –aktivitet. Alle institutt skal rapportere i linja og deretter fra instituttleder til UØK. UØK utarbeider samlet rapport med vurdering og anbefalinger til fakultetets ledelse.

·         Utvalgene bestemmer selv egen møtefrekvens og kan på eget initiativ drøfte og fremme forslag innenfor aspekter av fakultetets utdanningsvirksomhet

·         Referat fra UØK-møter gjøres tilgjengelig alle involverte institutt.

·         Utdanningsutvalget skal arbeide for en god og samlet studieportefølje, utvikle og ligge til rette for samarbeid og utvikling av alle studier – bachelor- og masterstudier samt etter- og videreutdanningstilbud, knyttet til fakultetet.

 

 

Noen sentrale oppgaver for Utdanningsutvalget ved Fakultet for økonomi (UØK):

·         Utdanningsledelse i forhold til samlet studieportefølje

·         Rådgi dekan i saker som gjelder utdanning

·         Faglig integrasjon og økt samarbeid på tvers av institutter

·         Utarbeide forslag til strategi- og handlingsplaner innen utdanning og læringskvalitet

·         Følge opp den årlige studieporteføljeprosessen ved Fakultet for økonomi

·         Koordinere og rapportere arbeidet med utdanningskvalitet/kvalitetssikring ved Fakultet for økonomi til NTNU Utdanningsutvalget og Rektor

·         Utvikling av studieprogramporteføljen nasjonalt og internasjonalt på bachelor- og masternivå, samt innenfor etter- og videreutdanningsområdet.

·         Fremme forslag innenfor alle aspekter av fakultetets utdannings- og undervisningsvirksomhet. 

Medlemmer