Oversikt

Møter

TittelStedFraTil
Tilretteleggingsforum 6. mars 06.03.2024 06.03.2024
Tilretteleggingsforum onsdag 30. august Teams 30.08.2023 30.08.2023
Tilretteleggingsforum 31. mai Digitalt 31.05.2023 31.05.2023
Tilretteleggingsforum 25. januar 2023 Teams 25.01.2023 25.01.2023
Tilretteggingsforum tirsdag 26. april Teams 26.04.2022 26.04.2022
Tilretteleggingsforum 24. november Teams 24.11.2021 24.11.2021
Tilrettetleggingsforum 02. september 2021 Teams 02.09.2021 02.09.2021
Møte 9. juni kl.0930-11.00 Teams 09.06.2021 09.06.2021
Tilretteleggingsforum- saksliste 19. februar kl. 09.00-10.40 Teams 19.02.2021 19.02.2021
Tilretteleggingsforum tirsdag 19. november NTNU Tilrettelegging, Gamle kjemi, Gløshaugen 19.11.2019 19.11.2019
Tilretteleggingsforum 12. juni 2019 Kalvskinnet, Lysholmbygget møterom LY41 12.06.2019 12.06.2019
Møte i tilretteleggingsforum, 6. desember 2018 Kalvskinnet, rom U102, se mazemap lenke 06.12.2018 06.12.2018
Oppstartsmøte Tilretteleggingsforum Rom U102, Sverresgate 12/Teknologibygget, Trondheim 09.05.2018 09.05.2018

Mandat


Mandat for Tilretteleggingsforum ved NTNU


Opprettelsen av tilretteleggingsforum er en konsekvens av gjeldende handlingsplan for inkluderende læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelse. Tilretteleggingsforum skal bidra til at den ansvars- og oppgavefordeling som er skissert i handlingsplanen følges opp.


Forumet skal drøfte og belyse problemstillinger knyttet til tilrettelegging og universell utforming for studenter med funksjonsnedsettelse ved NTNU.


Formålet er:

·       Likeverdig behandling/praksis

·       Problemløsning innen feltet

·       Kompetanseheving/erfaringsutveksling


NTNU Tilrettelegging kan løfte problemstillinger som er tatt opp i forumet og gi råd til fakultetsforum og utdanningsutvalget.


Sammensetning:


Sammensetningen av forumet består av personer fra:


·       Fakultetene

·       Eksamenskontoret

·       NTNU UB

·       NTNU Tilrettelegging

·       Studentrepresentant

·       Internasjonal seksjon

·       Kontaktperson for tilrettelegging, Ålesund og Gjøvik

·       Avdeling for campusservice


 NTNU Tilrettelegging har ansvar for møteledelse og sekretariatfunksjon.


 Møtehyppighet:


Forumet møtes minst en gang pr. semester.


Rapportering:


Tilretteleggingsforum skal belyse arbeidet som blir gjort på de ulike enhetene på området universell utforming og tilrettelegging, og årlig oversende et saksnotat om status på området til LMUMedlemmer