Oversikt

Møter

TittelStedFraTil
Studieutvalget IE Teams 17.12.2020 17.12.2020
Studieutvalget IE Teams 26.11.2020 26.11.2020
Studieutvalget IE Teams 06.11.2020 06.11.2020
Studieutvalget IE Teams 14.10.2020 14.10.2020
Studieutvalget IE Teams 16.09.2020 16.09.2020
Studieutvalget 130820 Digitalt - Teams 13.08.2020 13.08.2020
Studieutvalget IE Gløshaugen Gamle elektro 1. etasje Rådsrommet (325_G144) 03.06.2020 03.06.2020
Studieutvalget IE Gløshaugen Gamle elektro 1. etasje Rådsrommet (325_G144) 06.05.2020 06.05.2020
Studieutvalget IE Teams 22.04.2020 22.04.2020
Studieutvalget IE Gløshaugen Gamle elektro 1. etasje Rådsrommet (325_G144) 04.03.2020 04.03.2020
Studieutvalget IE Gløshaugen Gamle elektro 1. etasje Rådsrommet (325_G144) 05.02.2020 05.02.2020
Studieutvalget IE Gløshaugen Gamle elektro 1. etasje Rådsrommet (325_G144) 04.12.2019 04.12.2019
Studieutvalget IE Gløshaugen Gamle elektro 1. etasje Rådsrommet (325_G144) 06.11.2019 06.11.2019
Studieutvalget IE Gløshaugen Gamle elektro 1. etasje Rådsrommet (325_G144) 02.10.2019 02.10.2019
Studieutvalget IE Gløshaugen Gamle elektro 1. etasje Rådsrommet (325_G144) 04.09.2019 04.09.2019
Studieutvalget IE Gløshaugen Gamle elektro 1. etasje Rådsrommet (325_G144) 19.06.2019 19.06.2019
Studieutvalget IE Gløshaugen Gamle elektro 1. etasje Rådsrommet (325_G144) 27.05.2019 27.05.2019
Studieutvalget IE Gløshaugen Gamle elektro 1. etasje Rådsrommet (325_G144) 02.05.2019 02.05.2019
Studieutvalget IE Gløshaugen Gamle elektro 1. etasje Rådsrommet (325_G144) 27.03.2019 27.03.2019
Studieutvalget IE Gløshaugen Gamle elektro 1. etasje Rådsrommet (325_G144) 28.02.2019 28.02.2019
Studieutvalget IE EL21 29.01.2019 29.01.2019
Studieutvalget IE Gløshaugen Gamle elektro 1. etasje Rådsrommet (325_G144) 10.12.2018 10.12.2018
Studieutvalget IE Gløshaugen Gamle elektro 1. etasje Rådsrommet (325_G144) 07.11.2018 07.11.2018
Studieutvalget IE Gløshaugen Gamle elektro 1. etasje Rådsrommet (325_G144) 01.10.2018 01.10.2018
Studieutvalget IE Gløshaugen Gamle elektro 1. etasje Rådsrommet (325_G144) 03.09.2018 03.09.2018

Mandat


Studieutvalget er et rådgivende organ for dekanus. Utvalget skal uttale seg i prinsipielle saker som gjelder all utdanning IE-fakultetet er involvert i, med unntak av doktorgradsutdanning.


 Utvalgets hovedoppgaver er:

  • forberede og koordinere arbeidet med de årlige studieplanrevisjoner, og i den sammenheng vurdere aktuelle endringer i utdanningstilbudene ved IE
  • bidra til utvikling av hensiktsmessig tilbud av IE-emner til andre studieprogrammer ved NTNU
  • bidra til utvikling av hensiktsmessig tverrfaglighet både innenfor IEs studietilbud og i andre studieprogrammer ved NTNU
  • vurdere mulige samordninger av emnetilbud ved de enkelte programmer
  • arbeide med kvalitetssikring og evaluering av IEs samlede studietilbud i henhold til vedtatte retningslinjer, inkludert rapportering
  • delta i utformingen av informasjonsmateriell om studiene ved fakultetet
  • uttale seg i prinsipielle spørsmål knyttet til innpassings- og fritakssaker
  • uttale seg i saker utvalget får seg forelagt

Utvalget kan på eget initiativ ta opp saker som gjelder studiene og utdanningen ved IE. Utvalget ledes av prodekanus for utdanning. Fakultetsadministrasjonen er sekretariat for utvalget.


Medlemmer