Oversikt

Møter

TittelStedFraTil
Fakultetsstyremøte SU 12.12.2024 Dragvoll, paviljong C, Loholt allé 87, møterom 126 12.12.2024 12.12.2024
Fakultetsstyremøte SU 17.10.2024 Dragvoll, paviljong C, Loholt allé 87, møterom 126 17.10.2024 17.10.2024
Fakultetsstyremøte SU 13.06.2024 Kalvskinnet, Akrinn L401 13.06.2024 13.06.2024
Fakultetsstyremøte SU 11.04.2024 Dragvoll, paviljong C, Loholt allé 87, møterom 126 11.04.2024 11.04.2024
Ekstraordinært fakultetsstyremøte SU 28.02.2024 Digitalt møte 28.02.2024 28.02.2024
Fakultetsstyremøte SU 07.12.2023 Dragvoll, paviljong C, Loholt allé 87, møterom 126 07.12.2023 07.12.2023
Fakultetsstyremøte SU 05.10.2023 Dragvoll, paviljong C, Loholt allé 87, møterom 126 05.10.2023 05.10.2023
Fakultetsstyremøte SU 07.09.2023 Dragvoll, møterom 7 (bygg 2, nivå 5) 07.09.2023 07.09.2023
Fakultetsstyremøte SU 31.05.2023 Digitalt 31.05.2023 31.05.2023
Fakultetsstyremøte SU 27.04.2023 Dokkhuset 27.04.2023 27.04.2023
Fakultetsstyremøte SU 26.01.2023 Dragvoll, paviljong C, Loholt allé 87, møterom 126 26.01.2023 26.01.2023
Fakultetsstyremøte SU Dragvoll, paviljong C, Loholt allé 87, møterom 126 09.12.2022 09.12.2022
Fakultetsstyremøte SU Kalvskinnet, E.C. Dahls gate 10, 3. etasje, Møterom 302, Valentine Smith 06.10.2022 06.10.2022
Fakultetsstyremøte Radisson Blue Royal Garden Hotel 15.06.2022 15.06.2022
Fakultetsstyremøte Dragvoll Pav C, Loholt alle 87, møterom 126 28.04.2022 28.04.2022
Fakultetsstyremøte Teams, se lenke i outlookinnkalling 28.01.2022 28.01.2022
Fakultetsstyremøte Pav C, Loholt alle 87 Dragvoll 03.12.2021 03.12.2021
Fakultetsstyremøte SU Møterom 126, Pav C, Loholt Alle 87 22.10.2021 22.10.2021
Fakultetsstyremøte Clarion Hotel Trondheim, Brattørkaia 1 09.09.2021 09.09.2021
Fakultetsstyremøte MS Teams 25.06.2021 25.06.2021
Fakultetsstyremøte Digitalt møte 11.06.2021 11.06.2021
Fakultetsstyremøte Digitalt møte 23.04.2021 23.04.2021
Protokoll Sirkulasjonssak SUS 34_21 Saken behandles som sirkulasjonssak 18.04.2021 20.04.2021
Fakultetsstyremøte 22.03.2021 22.03.2021
Fakultetsstyremøte Digitalt møte 03.03.2021 03.03.2021
Fakultetsstyremøte Teams 04.12.2020 04.12.2020
AVLYST! Fakultetsstyremøte Møterom 103, Paviljong C, Dragvoll 30.10.2020 30.10.2020
Fakultetsstyremøte Møterom 126, Paviljong C, Dragvoll 22.10.2020 22.10.2020
AVLYST! Fakultetsstyremøte Møterom 103, Paviljong C, Dragvoll 11.09.2020 11.09.2020
Fakultetsstyremøte Digitalt møte 10.06.2020 10.06.2020
Fakultetsstyremøte Digitalt møte på Zoom 13.05.2020 13.05.2020
AVLYST - Fakultetsstyremøte NTNU Helse og sosial, Tungasletta 2, møterom BU504, 5. etg. 24.04.2020 24.04.2020
Fakultetsstyremøte Møterom 103, Paviljong C, Dragvoll 05.03.2020 05.03.2020
Fakultetsstyremøte Møterom 103, Paviljong C, Dragvoll 05.12.2019 05.12.2019
Fakultetsstyremøte Dragvoll, Paviljong C, møterom 126 30.10.2019 30.10.2019
Fakultetsstyremøte Rom 103, Paviljong C, Dragvoll 20.09.2019 20.09.2019
Fakultetsstyremøte Paviljong C, møterom 103, Dragvoll 06.06.2019 06.06.2019
Fakultetsstyremøte Britannia hotell 24.04.2019 24.04.2019
Fakultetsstyremøte Møterom 126, Paviljong C, Dragvoll 07.03.2019 07.03.2019
Fakultetsstyremøte SU A327 i Idrettssenteret på Dragvoll 05.12.2018 05.12.2018
Fakultetsstyremøte Møterom A327, Idrettssenteret Dragvoll, 3, etg. 24.10.2018 24.10.2018
Fakultetsstyremøte Comfort Hotel Park, Trondheim, Prinsens gt. 4 A 15.06.2018 15.06.2018
Fakultetsstyremøte Møterom 103/104, Paviljong C, Dragvoll 25.04.2018 25.04.2018
Fakultetsstyremøte Møterom 103/104, Paviljong C, Dragvoll 01.02.2018 01.02.2018
Fakultetsstyremøte Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim, 06.12.2017 06.12.2017
Fakultetsstyremøte Møterom 103/104, Paviljong C, Dragvoll 20.10.2017 20.10.2017

Mandat

Pkt. 3.2.2. i NTNUs styringsreglement:

Fakultets- og museumsstyrene er enhetens øverste organ. Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at styrene selv tar stilling til:

 Strategi

 Årsplaner og handlingsplaner

 Strategiske personalplaner

 Intern fordeling av bevilgning og budsjett

 Forskningssatsinger og forskningsprofil

 Studieprogram

 Studiekvalitet

 Virksomhet- og økonomirapportering

 Intern organisering

 Saker av prinsipiell betydning 

Medlemmer