Oversikt

Møter

TittelStedFraTil
Operativt Ledermøte Nevro Øst, 3.etg., NM32 17.12.2020 17.12.2020
Operativt Ledermøte Nevro Øst, 3.etg., NM32 05.11.2020 05.11.2020
Operativt Ledermøte Nevro Øst, 3.etg., NM32 27.08.2020 27.08.2020
OLM-INB TEAMS 04.06.2020 04.06.2020
OLM - INB TEAMS 28.05.2020 28.05.2020
OLM-INB TEAMS 21.05.2020 21.05.2020
OLM-INB TEAMS 20.05.2020 20.05.2020
Operativt Ledermøte Nevro Øst, 3.etg., NM32 07.05.2020 07.05.2020
OLM-INB TEAMS 23.04.2020 23.04.2020
Operativt Ledermøte Nevro Øst, 3.etg., NM32 27.02.2020 27.02.2020
Operativt Ledermøte Nevro Øst, 3.etg., NM32 23.01.2020 23.01.2020
Operativt Ledermøte Nevro Øst, 3.etg., NM32 19.12.2019 19.12.2019
Operativt Ledermøte Nevro Øst, 3.etg., NM32 31.10.2019 31.10.2019
Operativt Ledermøte Nevro Øst, 3.etg., NM32 29.08.2019 29.08.2019
Operativt Ledermøte Nevro Øst, 3.etg., NM32 06.06.2019 06.06.2019
Operativt Ledermøte Nevro Øst, 3.etg., NM32 25.04.2019 25.04.2019
Operativt Ledermøte Nevro Øst, 3.etg, NM32 28.02.2019 28.02.2019
Operativt Ledermøte Nevro Øst, 3.etg, NM32 24.01.2019 24.01.2019
Operativt ledermøte INB NM32 20.12.2018 20.12.2018
Operativt ledermøte INB NM32 01.11.2018 01.11.2018
Operativt ledermøte INB NM32 30.08.2018 30.08.2018
Operativt ledermøte INB NM32, Nevro Øst 3. etasje 25.01.2018 25.01.2018
Operativt ledermøte NM32 21.12.2017 21.12.2017
Operativt ledermøte INB NM32 17.11.2017 17.11.2017
Operativt ledermøte Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap NM32, Nevro Øst 21.09.2017 21.09.2017
Operativ ledergruppe NM32, Nevro Øst 27.04.2017 27.04.2017
Operativ ledergruppe - møte NM32 23.03.2017 23.03.2017
Operativ ledergruppe NM32 15.02.2017 15.02.2017
Operativ ledergruppe - møte NM32, Nevro Øst 3. etasje 26.01.2017 26.01.2017

Mandat

 

Operativ ledergruppe har følgende mandat:

  • Utgjør instituttets operative ledergruppe
  • Ansvar for instituttets strategiske arbeid
  • Ansvar for oppnå merverdi av fusjonen gjennom integrasjon og utvikling av sammenheng mellom «nye og gamle» miljø
  • Formidle informasjon og innspill mellom ledergruppa og medarbeidere i fagenhetene
  • Ansvar for koordinerende oppgaver innen instituttets faglige virksomhet, herunder forberedelse av saker om prioritering av faglig virksomhet
  • Sørge for medvirkning i instituttet
  • Skape positiv organisasjonskultur og stimulere til produktivt, trygt og godt arbeidsmiljø ved instituttet
  • Personaloppfølging, som medarbeidersamtaler, fordeles slik ledergruppa finner hensiktsmessig, men slik at det blir tydelig både for ledergruppa og ansatte.
  • Ansvar for å forvalte instituttets budsjett. Kontorsjef har i det daglige anvisningsfullmakt. Instituttleder kan med godkjenning fra dekanen delegere BDM der dette er tjenlig for daglig drift.

Medlemmer