Oversikt

Møter

TittelStedFraTil
IV Fakultetstyre Teamsmøte 05.10.2020 05.10.2020
Fakultetstyremøte IV Teamsmøte 04.06.2020 04.06.2020
IV Fakultetstyret Skypemøte 30.03.2020 30.03.2020
IV Fakultetstyret Petroleumsteknisk Senter, Paviljong, 1. etasje Møterom 162 (443_162), S.P. Andersens vei 15A 09.12.2019 09.12.2019
IV Fakultetsstyremøte Ålesund, campus NTNU Hovedbygget, 3.etg, møterom "Rundskue" 07.10.2019 07.10.2019
IV Fakultetstyret Trondheim, Scandic Bakklandet Hotel 17.06.2019 17.06.2019
IV Fakultetsstyret Campus Gjøvik, Smaragdbygget, møterom 503 S 01.04.2019 01.04.2019
IV Fakultetsstyremøte NTNU Campus Trondheim, Høgskoleringen 6, møterom 268 06.02.2019 06.02.2019
IV Fakultetstyremøte Royal Garden Hotell 10.12.2018 10.12.2018
IV fakultetsstyre Ålesund NTNU Ålesund, Hovedbygget, 4 etg, møterom F413 08.10.2018 08.10.2018
IV Fakultetstyret styreseminar og styremøte Scandic Hell Hotel, Hell 14.06.2018 14.06.2018
IV Fakultetstyret Campus Gjøvik B bygget( 3.etg. ) møterom 314 12.02.2018 12.02.2018
IV Fakultetsstyret Royal Garden Hotell, Trondheim 11.12.2017 11.12.2017
IV Fakultetstyret RIchard Birkelandsvei 2b 08.09.2017 08.09.2017

Mandat

 Fra NTNUs styringsreglement

Fakultets- og museumsstyrene er enhetens øverste organ. Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at styrene selv tar stilling til:

  • Strategi 
  • Årsplaner og handlingsplaner
  • Strategiske personalplaner
  • Intern fordeling av bevilgning og budsjett
  • Forskningssatsinger og forskningsprofil
  • Studieprogram
  • Studiekvalitet
  • Virksomhet- og økonomirapportering
  • Intern organisering
  • Saker av prinsipiell betydning

Dersom det er uenighet mellom dekan og fakultetsstyret/styret om hvor beslutningsmyndigheten ligger, avgjøres spørsmålet av rektor.

Styrets sammensetning: 

Eksterne representanter

Kjell Eriksson | DNV GL (leder)

Bente Lillestøl | Veidekke AS

Geir Liaklev | Raufoss Automotive

Hanne Rønneberg | SINTEF Byggforsk

Rune Garen | Rolls Royce, vara

Eli Aamot | SINTEF Materialer og kjemi, vara

Vitenskapelig ansatte

Professor Bjørn Egil Asbjørnslett | IMT 

Førsteamanuensis Maria Thornhill | IGP 

Professor Ole Gunnar Dahlhaug | EPT

Professor Anders Hammer Strømman | EPT - vara

Midlertidig vitenskapelig ansatte 

Valg utlyst

Teknisk-administrativt ansatte 

Seniorkonsulent Runa Nilssen | IV fakadm 

Seniorkonsulent Andreas Noteng | IBM - vara

Studenter


Ingeborg P Reigstad | Studentrådet IV

Andreas Knudsen Sund | Studentrådet IV

Line Sofie Balstad | Studentrådet IV
Medlemmer