Oversikt

Møter

TittelStedFraTil
IV Fakultetstyret Trondheim 12.12.2022 12.12.2022
IV Fakultetstyret NTNU Gløshaugen, Verkstedteknisk, møterom 216 ( PUMA) 26.09.2022 26.09.2022
IV Fakultetsstyremøte Trondheim, Scandic Nidelven Hotel 13.06.2022 13.06.2022
IV Fakultetsstyremøte Teams 10.03.2022 10.03.2022
IV Fakultetstyret 08.12.2021 08.12.2021
IV Fakultetsstyret Trondheim, Hotel Scandic Lerkendal 14.10.2021 14.10.2021
IV Fakultetstyret Teams 10.06.2021 10.06.2021
IV Fakultetsstyre Teams 25.02.2021 25.02.2021
IV Fakultetstyremøte Teams 07.12.2020 07.12.2020
IV Fakultetstyre Teamsmøte 05.10.2020 05.10.2020
Fakultetstyremøte IV Teamsmøte 04.06.2020 04.06.2020
IV Fakultetstyret Skypemøte 30.03.2020 30.03.2020
IV Fakultetstyret Petroleumsteknisk Senter, Paviljong, 1. etasje Møterom 162 (443_162), S.P. Andersens vei 15A 09.12.2019 09.12.2019
IV Fakultetsstyremøte Ålesund, campus NTNU Hovedbygget, 3.etg, møterom "Rundskue" 07.10.2019 07.10.2019
IV Fakultetstyret Trondheim, Scandic Bakklandet Hotel 17.06.2019 17.06.2019
IV Fakultetsstyret Campus Gjøvik, Smaragdbygget, møterom 503 S 01.04.2019 01.04.2019
IV Fakultetsstyremøte NTNU Campus Trondheim, Høgskoleringen 6, møterom 268 06.02.2019 06.02.2019
IV Fakultetstyremøte Royal Garden Hotell 10.12.2018 10.12.2018
IV fakultetsstyre Ålesund NTNU Ålesund, Hovedbygget, 4 etg, møterom F413 08.10.2018 08.10.2018
IV Fakultetstyret styreseminar og styremøte Scandic Hell Hotel, Hell 14.06.2018 14.06.2018
IV Fakultetstyret Campus Gjøvik B bygget( 3.etg. ) møterom 314 12.02.2018 12.02.2018
IV Fakultetsstyret Royal Garden Hotell, Trondheim 11.12.2017 11.12.2017
IV Fakultetstyret RIchard Birkelandsvei 2b 08.09.2017 08.09.2017

Mandat

 Fra NTNUs styringsreglement

Fakultets- og museumsstyrene er enhetens øverste organ. Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at styrene selv tar stilling til:

  • Strategi 
  • Årsplaner og handlingsplaner
  • Strategiske personalplaner
  • Intern fordeling av bevilgning og budsjett
  • Forskningssatsinger og forskningsprofil
  • Studieprogram
  • Studiekvalitet
  • Virksomhet- og økonomirapportering
  • Intern organisering
  • Saker av prinsipiell betydning

Dersom det er uenighet mellom dekan og fakultetsstyret/styret om hvor beslutningsmyndigheten ligger, avgjøres spørsmålet av rektor.

Styrets sammensetning: 

Eksterne representanter

Pål Egil Rønn | AF Gruppen (leder)

Rannfrid Skjervold | Equinor

Geir Liaklev | Kongsberg Automotive

Siri Hunnes Blakstad | SINTEF 

Anders Malthe-Sørensen | UiO, vara

Eli Aamot | SINTEF Materialer og kjemi, vara

Vitenskapelig ansatte

Professor Ole Jonny Klakegg | IBM 

Professor Maria Fernandino | EPT 

Professor Jan Arve Øverli| KT

Professor Erin Bachnyski-Polic | IMT - vara

Professor Jan Olav Strandhagen | MTP - vara

Professor Amund Skavhaug | MTP - vara

Midlertidig vitenskapelig ansatte 

Farid Khazeali Moghadam | IMT - vara

Jacob Sturdy | KT - vara

Teknisk-administrativt ansatte

Seniorkonsulent Runa Nilssen | IV fakadm 

Seniorkonsulent Peter Karlsaunet | KT - vara

Studenter

Jacob Ingvar Utne | Studentrådet IV

Magnhild Fagerland | Studentrådet IV

Ragnhild Marie Ulsaker Jacobsen | Studentrådet IV




Medlemmer