Oversikt

Møter

TittelStedFraTil
Møte i FoU-utvalet Dragvoll bygg 3, nivå 4 - møterom 3432 11.06.2024 11.06.2024
Møte i FoU-utvalet Dragvoll bygg 3, nivå 4 - møterom 3432 30.04.2024 30.04.2024
Møte i FoU-utvalet Dragvoll bygg 3, nivå 4 - møterom 3432 02.04.2024 02.04.2024
Møte i FoU-utvalet Dragvoll bygg 3, nivå 4 - møterom 3432 05.03.2024 05.03.2024
Møte i FoU-utvalet Dragvoll bygg 3, nivå 4 - møterom 3432 15.02.2024 15.02.2024
Møte i FoU-utvalet Dragvoll bygg 3, nivå 4 - møterom 3432 11.12.2023 11.12.2023
Møte i FoU-utvalet Dragvoll bygg 3, nivå 4 - møterom 3432 20.11.2023 20.11.2023
Møte i FoU-utvalet Dragvoll bygg 3, nivå 4 - møterom 3432 19.10.2023 19.10.2023
Møte i FoU-utvalet Dragvoll bygg 3, nivå 4 - møterom 3432 25.09.2023 25.09.2023
Møte i FoU-utvalet Dragvoll bygg 3, nivå 4 - møterom 3432 24.08.2023 24.08.2023
Møte i FoU-utvalet Møterom 7 13.06.2023 13.06.2023
Møte i FoU-utvalet Møterom 3432 02.05.2023 02.05.2023
Møte i FoU-utvalet Møterom 7 12.04.2023 12.04.2023
Møte i FoU-utvalet Møterom 7 07.03.2023 07.03.2023
Møte i FoU-utvalet Møterom 3432 07.02.2023 07.02.2023
Møte i FoU-utvalet Møterom 3432 11.01.2023 11.01.2023
Møte i FoU-utvalet 13. desember Møterom 7 13.12.2022 13.12.2022
Møte i FoU-utvalet 15. november Møterom 7 15.11.2022 15.11.2022
Møte i FoU-utvalet 12. oktober Møterom 7 12.10.2022 12.10.2022
Møte i FoU-utvalet 19. september Møterom 7 19.09.2022 19.09.2022
Hugseliste for haustmøta 15.08.2022 15.08.2022
Møte i FoU-utvalet 7. juni 2022 Møterom 7 07.06.2022 07.06.2022
Møte i FoU-utvalet 18. mai 2022 Møterom 7 18.05.2022 18.05.2022
Møte i FoU-utvalet 15. mars 2022 Møterom 7 15.03.2022 15.03.2022
Møte i FoU-utvalet 9. februar 2022 Teams 09.02.2022 09.02.2022
Møte i FoU-utvalet 15. desember 2021 Teams 15.12.2021 15.12.2021
Møte i FoU-utvalet 19. november 2021 Møterom 7 19.11.2021 19.11.2021
Møte i FoU-utvalet 8. oktober 2021 Møterom 7 08.10.2021 08.10.2021

Mandat

Frå 1. april 2023:

FoU-utvalet ved Det humanistiske fakultetet

* er eit rådgivande organ for dekanatet i arbeidet med å nå dei strategiske utviklingsmåla innan forsking, kunst, nyskaping og formidling.

* fungerer som forskingsetisk komité ved Det humanistiske fakultetet.

* skal vere med i vurderinga av søknadar til større utlysingar, som til dømes forskingstermin.

(wiki-side om utvalet)

Medlemmer