Oversikt

Møter

TittelStedFraTil
Møte Møterom 1401 20.01.2023 20.01.2023
Fakultetsstyremøte Scandic Lerkendal 16.11.2022 16.11.2022
Fakultetsstyremøte Clarion Hotell Brattøra 28.09.2022 28.09.2022
Møte Scandic Nidelven 14.06.2022 14.06.2022
Møte Møterom 7 21.04.2022 21.04.2022
Møte Teams 27.01.2022 27.01.2022
Fakultetsstyremøte 25. november Møterom 7, HF fakultetsadministrasjon 25.11.2021 25.11.2021
Fakultetsstyremøte 23.09.21 Scandic Lerkendal 23.09.2021 23.09.2021
Møte Teams 14.06.2021 14.06.2021
Møte Teams 28.05.2021 28.05.2021
Møte Teams 16.04.2021 16.04.2021
Møte 03.03.2021 03.03.2021
Møte 27.11.2020 27.11.2020
Møte 28.09.2020 28.09.2020
Møte 15.06.2020 15.06.2020
Møte 28.02.2020 28.02.2020

Mandat

Styret er Det humanistiske fakultets (HFs) øverste organ og tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter. 

Styret har ansvar for å fastsette mål og strategier for fakultetet og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at styret selv tar stilling til:

  • Strategi 
  • Årsplaner og handlingsplaner
  • Strategiske personalplaner
  • Intern fordeling av bevilgning og budsjett
  • Forskningssatsinger og forskningsprofil
  • Studieprogram
  • Studiekvalitet
  • Virksomhet- og økonomirapportering
  • Intern organisering
  • Saker av prinsipiell betydning

Dersom det er uenighet mellom dekan og fakultetsstyret om hvor beslutningsmyndigheten ligger, avgjøres spørsmålet av rektor.

Styret består av 11 medlemmer. Tre medlemmer representerer det vitenskapelige personalet, én representerer midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling og én representerer de teknisk-administrativt ansatte. Studentene har to representanter, mens fire kommer utenfra universitetet (eksterne representanter). Alle styrerepresentantene velges for en fireårsperiode, med unntak av representanten fra de midlertidig ansatte og de to studentene. Disse sitter i ett år.

Medlemmer