Oversikt

Møter

TittelStedFraTil
Møte i Utdanningsutvalget 25.05.2020 Teams-møte 25.05.2020 25.05.2020
Møte i Utdanningsutvalget 15.05.2020 Teams-møte 15.05.2020 15.05.2020
Møte i Utdanningsutvalget 27.04.2020 møte i Teams 27.04.2020 27.04.2020
Ekstraordinært møte i utdanningsutvalget 22.04.2020 Skype møte 22.04.2020 22.04.2020
Ekstraordinærtmøte i Utdanningsutvalget 02.04.2020 Skype møte 02.04.2020 02.04.2020
Ekstraordinært møte i Utdanningsutvalget 24.03.2020 Skype møte 24.03.2020 24.03.2020
Ekstraordinært møte i UU fredag 20.03.20 Skype møte 20.03.2020 20.03.2020
Utdanningsutvalget 18.03.2020 Gløshaugen, Realfagbygget R6 18.03.2020 18.03.2020
Ekstraordinært korona møte UU 18.03 Skype møte 18.03.2020 18.03.2020
Utdanningsutvalget 24.02.2020 Gløshaugen Realfagbygget, R6, underetasjen 24.02.2020 24.02.2020
Utdanningsutvalget 27.01.2020 Realfagsbygget, R6 27.01.2020 27.01.2020
Utdanningsutvalget 16.12.2019 Gløshaugen Realfagbygget Del B, U1, R6 16.12.2019 16.12.2019
Utdanningsutvalget 18.11.2019 Realfagsbygget, R6 18.11.2019 18.11.2019
Utdanningsutvalget 21.10.2019 Gløshaugen, Realfagsbygget, R6 underetasje 21.10.2019 21.10.2019
Utdanningsutvalget 20.09.19 Gløshaugen, Realfagsbygget R6, underetasje 20.09.2019 20.09.2019
Utdanningsutvalget 19.08.2019 Gløshaugen, Realfagsbygget R6, underetasje 19.08.2019 19.08.2019
Utdanningsutvalget 17.06.2019 Dragvoll Bygg 2 Nivå 5 Møterom 7 (810_2519), 17.06.2019 17.06.2019
Utdanningsutvalget 13.05.2019 G 144 Gamle Elektro på Gløshaugen 13.05.2019 13.05.2019
Utdanningsutvalget 29.04.2019 G 144 Gamle Elektro på Gløshaugen 29.04.2019 29.04.2019
Utdanningsutvalget 11.03.2019 G 144 Gamle Elektro på Gløshaugen 11.03.2019 11.03.2019
Utdanningsutvalget 25.02.2019 G 144 Gamle Elektro på Gløshaugen 25.02.2019 25.02.2019
Utdanningsutvalget 28.01.2019 Rom 201 i Hovedbygget på Gløshaugen 28.01.2019 28.01.2019
Utdanningsutvalget 03.12.18 Rådsrommet G-144 Elektro Gløshaugen 03.12.2018 03.12.2018
Utdanningsutvalget 12.11.18 Rådsrommet G-144 Elektro Gløshaugen 12.11.2018 12.11.2018
Utdanningsutvalget 08.10.18 Jonsvannsveien 82: JC13 Moholt 08.10.2018 08.10.2018
Utdanningsutvalget 14.09.18 Rom 101 Gløshaugen Hovedbygget 1. etasje 14.09.2018 14.09.2018
Utdanningsutvalget 13.08.18 Rom 201 i Hovedbygget Gløshaugen 13.08.2018 13.08.2018
Utdanningsutvalget 11.06.2018 U36 Handelshøyskolen 11.06.2018 11.06.2018
Utdanningsutvalget 02.05.2018 Styrerommet i 2. etg. i Hovedbygget på Gløshaugen 02.05.2018 02.05.2018
Utdanningsutvalget 16.04.2018 Rom 329 Gløshaugen Hovedbygget 3. etasje 16.04.2018 16.04.2018
Utdanningsutvalget 05.03.2018 Styrerommet i 2. etg. i Hovedbygget på Gløshaugen 05.03.2018 05.03.2018
Utdanningsutvalget 29.01.2018 Styrerommet i 2. etg. i Hovedbygget på Gløshaugen 29.01.2018 29.01.2018
Utdanningsutvalget 08.01.2018 Styrerommet i 2. etg. i Hovedbygget på Gløshaugen 08.01.2018 08.01.2018
Utdanningsutvalget 11.12.2017 Styrerommet i 2. etg. i Hovedbygget på Gløshaugen 11.12.2017 11.12.2017
Utdanningsutvalget 20.11.2017 Styrerommet i 2 etg i Hovedbygget på Gløshaugen 20.11.2017 20.11.2017

Mandat

 

Utdanningsutvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og utfordringer og gi rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området.

Mandat for utdanningsutvalget ble fastsatt av Rektor 20.01.2012, jf. vedtak i NTNUs styre 12.10.11 (S-sak 51/11), med endringer vedtatt 02.01.2017.

Formål

Utvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og utfordringer og gi Rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området. Utvalgets arbeid skal bygge på fakultetenes tenk­ning og medvirke til at NTNU får helhetlig utdanningsstrategi, har relevante utdannings­tilbud og gir forskningsbasert utdanning med høy kvalitet. Utvalget skal være en interfakultær arena for drøfting av aktuelle problemstillinger på fakultetsnivå.

Oppgaver

I tråd med overordnete mål skal utvalget ta initiativ til og gi råd om

 • bruk og utforming av tverrfaglige og tverrfakultære emner og studieprogram
 • (universitets)pedagogiske støttetjenester
 • lærings- og utdanningskvalitet
 • struktur på og omfang av studieprogramporteføljen
 • dimensjonering av opptaksrammer og utdanningstilbud
 • kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og den årlige kvalitetsmeldingen

Utvalget har en særlig oppgave i å gi Rektor råd om

 • fellesemnene
 • Eksperter i team
 • institusjonelt samarbeid og alliansebygging som gjelder NTNUs utdanningsvirksomhet

Utvalget kan også gi Rektor råd om

 • uttalelser fra NTNU på eksterne høringssaker om utdanningsspørsmål
 • kandidater NTNU vil nominere til eksterne priser som gjelder utdanningsvirksomhet
 • søknader fra NTNU om tildeling av eksterne prosjektmidler som gjelder utdanningsvirksomhet

Utvalget drøfter saker etter eget initiativ, etter initiativ fra Rektor og saker som foreslås av fakultetene, forvaltningsutvalgene eller Studenttinget. Utdanningsutvalget kan etableres som referansegruppe for ulike utviklingsprogram. Dette vil bli vurdert fra sak til sak.

Sammensetning

Utvalget ledes av prorektor for utdanning og har følgende medlemmer:

 • en prodekan for utdanning fra hvert fakultet (hvis prodekan ikke kan møte, kan en annen fra dekanatet møte i stedet)
 • to studenter oppnevnt av Studenttinget
 • lederne for Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene (FUL), Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) og Forvaltningsutvalget for den 3-årige ingeniørutdanningen (FUI)

Prorektor har sekretariatsansvaret for Utdanningsutvalget.

Medlemmer

I 2019 har utvalget følgende sammensetning:

Medlemmer