Oversikt

Møter

TittelStedFraTil
Møte i Utdanningsutvalget SU Paviljong C 16.12.2020 16.12.2020
Møte i Utdanningsutvalget SU Teams 04.12.2020 04.12.2020
Møte i Utdanningsutvalget SU Paviljong C 20.11.2020 20.11.2020
Møte i Utdanningsutvalget SU Teams 06.11.2020 06.11.2020
Møte i Utdanningsutvalget SU Paviljong C 23.10.2020 23.10.2020
Møte i Utdanningsutvalget SU Teams 07.10.2020 07.10.2020
Møte i Utdanningsutvalget SU Paviljong C 25.09.2020 25.09.2020
Møte i utdanningsutvalget SU Teams 11.09.2020 11.09.2020
Møte i Utdanningsutvalget SU Paviljong C 28.08.2020 28.08.2020
Møte i Utdanningsutvalget SU - juni 2020 Teams 26.06.2020 26.06.2020
Møte i Utdanningsutvalget SU Teams 16.06.2020 16.06.2020
Møte i Utdanningsutvalget SU - mai 2020 Teams 29.05.2020 29.05.2020
Møte i Utdanningsutvalget SU Teams 15.05.2020 15.05.2020
Møte i Utdanningsutvalget SU Teams 29.04.2020 29.04.2020
Møte i Utdanningsutvalget SU Teams 24.04.2020 24.04.2020
Møte i Utdanningsutvalget SU - april 2020 Teams 17.04.2020 17.04.2020
Teams-møte i Utdanningsutvalget SU Teams 01.04.2020 01.04.2020
Ekstra møte i UU SU ifbm. covid-19 Teams 25.03.2020 25.03.2020
Møte i Utdanningsutvalget SU - januar 2020 Hubben BLINK, bygg 1, nivå 3 31.01.2020 31.01.2020
Møte i Utdanningsutvalget SU - desember 2019 Møterom 126, Paviljong C 13.12.2019 13.12.2019
Møte i Utdanningsutvalget SU - november 2019 Møterom 126, Paviljong C 22.11.2019 22.11.2019
Møte i Utdanningsutvalget SU - oktober 2019 Møterom 126, Paviljong C 25.10.2019 25.10.2019
Møte i utdanningsutvalget SU - august 2019 Møterom 126, Paviljong C 30.08.2019 30.08.2019
Møte i Utdanningsutvalget SU - juni 2019 Møterom 126, Paviljong C 14.06.2019 14.06.2019
Møte i Utdanningsutvalget SU - mai 2019 Møterom 126, Paviljong C 24.05.2019 24.05.2019
Møte i utdanningsutvalget SU - mars 2019 Møterom 126, Paviljong C 22.03.2019 22.03.2019
Møte i Utdanningsutvalget SU - februar 2019 Møterom 126, Paviljong C 15.02.2019 15.02.2019
Møte i Utdanningsutvalget SU - Januar 2019 Møterom 126, Paviljong C 21.01.2019 21.01.2019
Innkalling - Møte i Utdanningsutvalget SU - Desember A327, Idrettsbygget, 3. etasje 14.12.2018 14.12.2018
Møte i Utdanningsutvalget SU - November Møterom A 327, 3. etasje i Idrettsbygget på Dragvoll 23.11.2018 23.11.2018
Innkalling - Møte i Utdanningsutvalget SU - Oktober På Institutt for geografi sitt møterom, Bygg 7, Nivå 5, Møterom 7501 26.10.2018 26.10.2018
Innkalling - Møte i Utdanningsutvalget SU - September 28.09.2018 28.09.2018
Møte i utdanningsutvalget SU - August Møterom 103+104, 1. etasje, Paviljong C, Dragvoll 31.08.2018 31.08.2018
Møte i Utdanningsutvalget SU - juni Møterom på Institutt for geografi, Rom 4711, Bygg 7, Nivå 4, Dragvoll 14.06.2018 14.06.2018
Møte i Utdanningsutvalget SU - Mai Møterom 103+104, Paviljong C, 1. etasje, Dragvoll 25.05.2018 25.05.2018
Utdanningsutvalget SU Møterom 103-104, 1. etasje, Paviljong C, Dragvoll 13.04.2018 13.04.2018
Møte i Utdanningsutvalget SU - februar Møterom 103-104, Paviljon C, 1. etasje, Dragvoll 02.03.2018 02.03.2018
Møte i Utdaningsutvalget SU Møterom 103+104, 1. etasje, Paviljong C, Dragvoll 26.01.2018 26.01.2018

Mandat

Mandat

Utdanningsutvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske problemstillinger og gi dekan råd i strategiske spørsmål innenfor området. Utvalgets arbeid skal medvirke til at fakultetet utvikler en helhetlig utdanningsstrategi, har relevante utdanningstilbud og gir forskningsbasert utdanning med høy kvalitet 

 Utvalgets hovedoppgaver er å:

 1. Bidra i utvikling av en bærekraftig og attraktiv studieprogramportefølje

  • Arbeide for kvalitetsutvikling og relevans i fakultetets samlede studietilbud 
  • Bidra til godt samarbeid, nyskaping og synergier mellom instituttene og studieprogram 

 2. Bidra til utvikling av kvalitet i utdanningene ved fakultetet

  • Bidra til ivaretakelse og utvikling av studieprogramledelse i henhold til sentralt mandat 
  • Styrke og videreutvikle kvalitetssystemet og bidra til kvalitetsarbeidet ved fakultetet
  • Bidra til pedagogisk bruk av ny teknologi og forbedrete undervisnings- og vurderingsformer

 3. Bidra i kulturbygging og identitetsskapende arbeid

  • Bidra til erfaringsutveksling og samarbeid i utvikling av studiekvalitet og portefølje
  • Bidra til å styrke fellesskap på fakultetsnivå for ansatte og studenter

 Utvalget har ikke faste møtetidspunkt. Prodekanen innkaller etter behov. Studieseksjonen   i fakultetsadministrasjonen stiller sekretær til rådighet for utvalget.

Medlemmer