Oversikt

Møter

TittelStedFraTil
8. desember S503 08.12.2023 08.12.2023
31. august S536 31.08.2023 31.08.2023
16. mai (konstituering av nytt SAMU) S503 16.05.2023 16.05.2023
24. april S503 24.04.2023 24.04.2023
13. februar S503 13.02.2023 13.02.2023
Ekstraordinært møte 19. desember Teams 19.12.2022 19.12.2022
10. november S503 10.11.2022 10.11.2022
SAMU 12. september S503 12.09.2022 12.09.2022
SAMU 2. juni S503 02.06.2022 02.06.2022
SAMU 27. april S503 27.04.2022 27.04.2022
SAMU 9. februar S503 09.02.2022 09.02.2022
SAMU 24. november S503 24.11.2021 24.11.2021
SAMU 27. september S503 / Teams 27.09.2021 27.09.2021
SAMU 11. juni (ekstraordinært møte) S503 + Teams 11.06.2021 11.06.2021
SAMU 21. april S 503 + Teams 21.04.2021 21.04.2021
SAMU 19. februar Teams 19.02.2021 19.02.2021
SAMU 13. november S503 13.11.2020 13.11.2020
SAMU 18. september S503 18.09.2020 18.09.2020
SAMU 15. juni Teams 15.06.2020 15.06.2020
SAMU 11. mai Teams 11.05.2020 11.05.2020
SAMU 7. februar S503 07.02.2020 07.02.2020
SAMU Gjøvik 1. november S503 01.11.2019 01.11.2019
SAMU Gjøvik 19. september S503 19.09.2019 19.09.2019
Ekstraordinært LAMU 27. juni S503 27.06.2019 27.06.2019
LAMU Gjøvik 23. mai S503 23.05.2019 23.05.2019
Ekstraordinært LAMU 5. april S503 05.04.2019 05.04.2019
LAMU Gjøvik 7. februar S503 07.02.2019 07.02.2019
LAMU Gjøvik 5. november S503 05.11.2018 05.11.2018
LAMU Gjøvik 6. september S503 06.09.2018 06.09.2018
LAMU Gjøvik 13. juni S535 13.06.2018 13.06.2018
LAMU Gjøvik 1. februar C135 01.02.2018 01.02.2018
LAMU Gjøvik, 13. nov M317 13.11.2017 13.11.2017
LAMU Gjøvik, 9. oktober M317 09.10.2017 09.10.2017
LAMU Gjøvik, 22. mai M317 22.05.2017 22.05.2017

Mandat

Sammensetning

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal ha like mange representanter i utvalget.

Tre fra arbeidsgiver, inkludert viserektor

Tre fra arbeidstaker, inkludert stedlig lokalt hovedverneombud 

Representanter med tale og forslagsrett:

Stedlig bedriftshelsetjeneste

Studentrepresentant

Leder for utvalget velges vekselsvis mellom arbeidsgiverens og arbeidstakerens representanter, for ett år av gangen. 

SAMU fastsetter selv hvor ofte det avholdes møter, minimum fire (4) per år.

Arbeidsoppgaver

SAMU skal:

Bidra i utviklingen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved NTNU 

Bidra i utarbeidelsen av HMS-årsrapport, inklusive satsningsområder sentralt og stedlig 

Behandle planer som kan få betydning for stedlig arbeidsmiljø 

Drøfte saker som angår stedlig bedriftshelsetjeneste og vernetjeneste 

Drøfte saker om opplæring og informasjon som har betydning for stedlig arbeidsmiljø

Behandle lokale byggesaker, kan søke bistand hos AMUs byggarm.

Følge opp avviksmeldinger som har vesentlig betydning for stedlig arbeidsmiljø

Beslutningsmyndighet

SAMU gis beslutningsmyndighet som ivaretar stedlige arbeidsmiljøforhold og som ikke er i strid med NTNUs sentrale føringer for arbeidsmiljøarbeidet.  SAMU er rådgivende for AMU.

Kommunikasjon med Arbeidsmiljøutvalg NTNU (AMU):

Melde inn saker til AMU som er aktuelle for hele NTNU

Sørge for at møteplan, innkalling og møtereferat legges på Innsida

Bidra til at aktuelle saker fra sentralt arbeidsmiljøutvalg blir tatt opp i SAMU 

Sørge for dokumentasjon i ephorte
Medlemmer